Možnosti přihlášení se na přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge Exams.

Možnosti přihlášení se na sportovní akce univerzity.

Kurz je určen studentům pro odevzdání seminárních prací z obchodního práva

Kurz je určen pro elektronické testování studentů.

Kurz je určen pro možnost odevzdání seminární práce.

Kurz je určen pro odevzdání seminárních prací studentů 2 VS